Источна Илиџа: Нове погодности у пословној зони „Крупац“

Одлукама Скупштине општине Источна Илиџа индустријска зона „Крупац“, која обухвата подручије орјентационе ширине 1000м који се простире са десне стране магистралног пута, посматрано у правцу Сарајево-Трново,  протеже се од моста у Војковићима до моста у Крупцу површине 135,95 хектара, добила је додатне погодности за улагање привредних субјеката.
Поред близине међународног аеродрома у Сарајеву који се налази на удаљености од 3 километра, близине ауто-пута 5Ц који је само 5 километара од зоне, близине сарајевског тржишта, привредни субјекти су добили додатне олакшице за улагања у овом дјелу општине Источна Илиџа. За изградњу пословних објеката преко 400м2 и запошљавање минимум (3) три радника са Завода за запошљавање – Биро Источна Илиџа, могуће је остварити попуст до 50% обавеза на име ренте и уређења за изградњу грађавинског објекта. Површина обухвата који покрива ова зона износи 135,95 хектара, а своје мјесто пословања у њој је већ нашло 15 предузећа која запошљавају око 170 радника на површини од око 7000м2 изграђеног пословног простора (Илиџа путеви, Мис-рофикс, Фоболукс, Гиље – ГАС, САС – петрол, Мандић – петрол, Пекара Укрина, месна индустрија Станковић…)
У последње вријеме највећу заинтересованост за градњу пословних објеката привредни субјекти су показали у дјелу зоне одлагалиште власништво – ГП ПУТ за коју је урађен план парцелације приказан на слици испод. Површине парцела су цирка 4000м2 а инвеститор за своје потребе може спојити више локација зависно од потребе објекта који ће инвеститор градити.
Рента износи 15,33км/м2 корисне површине објекта, а уређење зависи од опремљености земљишта инфраструктуром и износи просјечно 30-40км/м2 корисне површине објекта. Циљ менаџмента Општине Источна Илиџа је да се за период од 3 године површине изграђених пословних објеката и број запослених удвоструче.
Све потребне информације можете сазнати у оделењу за урбанизам и станбенокомуналне послове – начелник Ненад Берјан 057/317-193 или на маил: urbanizam@istocnailidza.net

Одлуке се налазе у прилогу текста:

Погледати овдjе:

  1. ОДЛУКА о измјени и допуни одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту број 02-023-143/14 од 23.06.2014.
  2. ПРАВИЛНИК о условима и начину отуђења непокретности у својини Општине Источна Илиџа испод тржишне цијене или без накнаде

Извор: Општина Источна Илиџа