Котор Варош: Одржана сједница Привредног савјета

На данашњој сједници Привредног савјета општине Котор Варош, којојм је предсједавао начелник општине Зденко Сакан, усвојен је годишњи план о кориштењу средстава накнаде на основу продаје шумских дрвних сортимената у 2024. години, као и извјештај о утрошку средстава по основу годишњег плана о кориштењу средстава накнада на основу продаје шумских дрвних сортимената у прошлој години.

Чланови Привредног савјета су усвојили програм кориштења средстава накнаде на основу промјене намјена пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и програм о кориштењу средстава посебних водних накнада за 2024. годину.

Јеногласно су усвојени и извјештаји за прошлу годину о утрошку средстава по основу програма о кориштењу средстава посебних водних накнада, о утрошку средстава од концесионе накнаде и о утрошку средстава по основу програма о кориштењу средстава накнаде на основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.

Извор: Општина Котор Варош