Kotor Varoš: Održana sjednica Privrednog savjeta

Na današnjoj sjednici Privrednog savjeta opštine Kotor Varoš, kojojm je predsjedavao načelnik opštine Zdenko Sakan, usvojen je godišnji plan o korištenju sredstava naknade na osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2024. godini, kao i izvještaj o utrošku sredstava po osnovu godišnjeg plana o korištenju sredstava naknada na osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u prošloj godini.

Članovi Privrednog savjeta su usvojili program korištenja sredstava naknade na osnovu promjene namjena poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i program o korištenju sredstava posebnih vodnih naknada za 2024. godinu.

Jenoglasno su usvojeni i izvještaji za prošlu godinu o utrošku sredstava po osnovu programa o korištenju sredstava posebnih vodnih naknada, o utrošku sredstava od koncesione naknade i o utrošku sredstava po osnovu programa o korištenju sredstava naknade na osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.

Izvor: Opština Kotor Varoš