Laktaši: Novi ciklus BFC SEE sertifikacije

U okviru BFC SEE programa serfifikacije u Republici Srpskoj, u Gradskoj upravi grada Laktaši održan je sastanak predstavnika Privredne komore Republike Srpske i BFC evaluacionog tima sa gradonačelnikom Miroslavom Bojićem i BFC timom Grada Laktaši. Grad Laktaši započinje novi ciklus sertifikacije prema novom, IV izdanju BFC SEE standarda, a već godinama uspješno održava status grada sa povoljnim poslovnim okruženjem, obezbjeđujući veću konkurentnost u privlačenju investicija.

Preliminarna posjeta prevashodno ima za cilj da se predstavi tim za evaluaciju i ocjenu grada Laktaši u ovom procesu, utvrdi način rada i komunikacije, u svim fazama procesa sertifikacije, te način prikupljanja, imenovanja i dostavljanja dokumentacije na BFC SEE e-platformu. Takođe, evaluacioni tim dao je osnovne preporuke za uspješnu realizaciju procesa sertifikacije.

Podsjetimo, BFC SEE program sertifikacije predstavlja jedinstvenu inicijativu u regionu jugoistočne Evrope, koja utiče na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja treba da otkloni prepreke za ubrzani razvoj privrede, omogući bolje investicione rezultate, kreiranje novih radnih mjesta i opštu modernizaciju društva. Od 2012. godine u BFC SEE programu je učestvovalo više od 100 lokalnih samouprava iz regiona jugoistočne Evrope od kojih je 64 ispunilo uslove da se, kao nosilac BFC SEE sertifikata, nađe u grupi gradova i opština sa najvećim investicionim potencijalom.

Iz Republike Srpske 16 jedinica lokalnih samouprave posjeduje BFC SEE sertifikat, a Privredna komora RS je Tehnički sekretarijat, nadležan za sprovođenje procesa sertifikacije i koordinaciju glavnih aktera u tom procesu.

Izvor: Grad Laktaši