Козарска Дубица: На продају парцеле у Пословној зони Липова греда

Општина Козарска Дубица огласила је продају неизграђеног грађевинског земљишта у власништву општине у Пословној зони Липова Греда, путем усменог јавног надметања – лицитације. У питању је пет грађевинских парцела различитих површина, од 5.493 м2 до 7.371 м2.

Општина Козарска Дубица је формирала пословну зону на локацији Липова Греда- Драксенић укупне површине од 69 ха.

Пословна зона Липова Греда је смјештена обострано уз магистрални пут Козарска Дубица – Градишка и удаљена свега 10 км од граничног прелаза Доња Градина – Јасеновац (Хрватска).

Пословна зона предвиђена је за изградњу индустријских постројења мале и средње величине за дјелатност производње и обраде, као и за развој свих врста обрта и услужних објеката, хладњача и складишта за различите намјене.

Инвеститорима у пословној зони Липова Греда је обезбјеђена комплетна путна инфраструктура, прикључак на водоводну и канализациону мрежу, те прикључак на електро и телекомуникациону мрежу.

У првој фази изградње инфраструктуре у пословној зони, уложено је 1,2 мил КМ.

Завршени су инфраструктурни радови на приступним улицама у склопу зоне, изграђена је двострука канализацијска мрежа за оборинске и отпадне воде и комплетна водоводна мрежа.

Извор: ba.ekapija.com