Милићи: Е-регистар администрaтивних поступака у функцији

Е-регистар административних поступака/захтјева доступан је на званичној интернет страници општине Милићи.

Е-регистар нуди информације о свим поступцима гдје заинтересована лица могу на страници општине да пронађу оно што им је потребно, без непотребног обиласка различитих шалтера. Избором одређеног поступка добиће све ажурне и тачне информације на једном мјесту – име и контакт надлежног службеника, обавезну документацију коју треба доставити приликом покретања административног поступка, износ накнаде/таксе коју(ако) је потребно уплатити, као и рок за рјешавање предмета.

Ова услуга омогућава и преузимање самог образаца/захтјева за све административне поступке што кориснику пружа прилику да комплетира сву потребну документацију и прије доласка у општину, и да на тај начин убрза рјешавање поступка.

Извор: Општина Милићи