Milići: E-registar administrativnih postupaka u funkciji

E-registar administrativnih postupaka/zahtjeva dostupan je na zvaničnoj internet stranici opštine Milići.

E-registar nudi informacije o svim postupcima gdje zainteresovana lica mogu na stranici opštine da pronađu ono što im je potrebno, bez nepotrebnog obilaska različitih šaltera. Izborom određenog postupka dobiće sve ažurne i tačne informacije na jednom mjestu – ime i kontakt nadležnog službenika, obaveznu dokumentaciju koju treba dostaviti prilikom pokretanja administrativnog postupka, iznos naknade/takse koju(ako) je potrebno uplatiti, kao i rok za rješavanje predmeta.

Ova usluga omogućava i preuzimanje samog obrazaca/zahtjeva za sve administrativne postupke što korisniku pruža priliku da kompletira svu potrebnu dokumentaciju i prije dolaska u opštinu, i da na taj način ubrza rješavanje postupka.

Izvor: Opština Milići