Милићи: Јавни позив за додјелу субвенција за запошљавање и самозапошљавање у привреди и предузетништву у 2019.години

Начелник Општине Милићи расписао је јуче Јавни позив за додјелу субвенција за запошЉавање и самозапошљавање у привреди и предузетништву у 2019.години.
Предмет јавног позива је додјела субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним предузећима и занатским дјелатностима у 2019.години, (суфинансирање дијела трошкова радног мјеста) послодавцима и предузетницима који обављају дјелатност, односно имају пребивалиште и сједиште на подручју Општине Милићи.
За овај јавни  позив обезбјеђено је укупно 37.500,00 КМ буџетских средстава; субвенција се додјељује у износу 3.200,00 КМ по једном новозапосленом раднику и 3.700,00 КМ за лице које се самозапослило у занатским и производним дјелатностима у текућој години. Максималан износ субвенције који може бити додјељен једном привредном субјекту износи 9.600,00 КМ.
Субвенције могу бити додијељене само до висине средстава утврђених буџетом и овим јавним позивом, без обзира на број апликаната који испуњавају услове.
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног позива.
Путем следећег линка можете преузети:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ – САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ – НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ