Milići: Javni poziv za dodjelu subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje u privredi i preduzetništvu u 2019.godini

Načelnik Opštine Milići raspisao je juče Javni poziv za dodjelu subvencija za zapošLjavanje i samozapošljavanje u privredi i preduzetništvu u 2019.godini.
Predmet javnog poziva je dodjela subvencija za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim preduzećima i zanatskim djelatnostima u 2019.godini, (sufinansiranje dijela troškova radnog mjesta) poslodavcima i preduzetnicima koji obavljaju djelatnost, odnosno imaju prebivalište i sjedište na području Opštine Milići.
Za ovaj javni  poziv obezbjeđeno je ukupno 37.500,00 KM budžetskih sredstava; subvencija se dodjeljuje u iznosu 3.200,00 KM po jednom novozaposlenom radniku i 3.700,00 KM za lice koje se samozaposlilo u zanatskim i proizvodnim djelatnostima u tekućoj godini. Maksimalan iznos subvencije koji može biti dodjeljen jednom privrednom subjektu iznosi 9.600,00 KM.
Subvencije mogu biti dodijeljene samo do visine sredstava utvrđenih budžetom i ovim javnim pozivom, bez obzira na broj aplikanata koji ispunjavaju uslove.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Putem sledećeg linka možete preuzeti:

JAVNI POZIV ZA DODJELU SUBVENCIJA

OBRAZAC ZA PRIJAVU – SAMOZAPOŠLjAVANjE

OBRAZAC ZA PRIJAVU – NOVO ZAPOŠLjAVANjE