Модрича: Задруга организује кооперантску производњу салатне паприке

Пољопривредним произвођачима путем ИФАД пројекта  омогућено је суфинансирање производног пакета (репроматеријала). На износ преузетог пакета, пројекат суфинансира 40%+10% жене и млади а локална заједница 10% од вриједности. Преостали дио обавеза кооперанти враћају кроз предат производ.

Заинтересовани произвођачи са општина Модрича, Вукосавље, Шамац, Пелагићево и Доњи Жабар могу се пријавити:

Одјељењу за пољопривреду у локалним заједницама

ПЗ.„ЕКО-ПЛОД“ Модрича, контакт особа: Татјана Стевановић, 065/960-698; 053/816-233

За град Добој и општину Станаре: Одјељењу за пољопривреду у локалним заједницама

Представнику ПГ.“Старчевић“ Мали Прњавор, контакт особа: Југослав Старчевић, 065/067-055

П.З.“ЕКО-ПЛОД“ за будуће  кооперанте организоваће стручно предавање о технологији производње паприке у заштићеном простору.

Извор: Општина Модрича