Приједор: “ПРЕДА” учествује у реализацији “SISMA” пројекта

Агенција за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ ће, у оквиру конзорцијума састављеног од представника 5 земаља из ЕУ, наредних 18 мјесеци учествовати у реализацији пројекта „SISMA-Supporting Innovative Schemes in the MED Area“.
Циљ пројекта је развој иновативних финансијских шема базираних на Европским структурним фондовима и осталим јавним фондовима у сврху финансирања инвестиција у јавне објекте ради побољшања енергетске ефикасности. Пројекат се финансира из Транснационалног медитеранског програма.
Партнери на пројекту су Informest (Италија), Горишка локална енергетска агенција (Словенија), RIBERA Конзорцијум (Шпанија), SofiaAntipolis Фондација (Француска), Енергетска Агенција Фиренце (Италија), Центар за обновљиве изворе енергије и уштеде (Грчка), Енергетска Агенција Венеције (Италија) и Агенција за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ (Босна и Херцеговина).

Извор: Агенција за економски развој града Приједор