Сарајево: Јавни позив за додјелу бесповратних средстава компанијама

С циљем да се максимизира допринос дијаспоре економском развоју БИХ, кроз пренос знања и вјештина, као и сарадњу на темељу интереса између пословних субјеката из дијаспоре и БИХ, отворен је Јавни позив за подношење приједлога пројеката за додјелу бесповратних средстава у сврху преноса знања и вјештина дијаспоре у оквиру Пројекта „Дијаспора за развој„. Овим позивом ће се пружити подршка пројектима који имају за циљ да кроз продуктивне пословне везе с дијаспором, допринесу увођењу нових технологија, унапређењу конкурентности, расту тржишта, пословној експанзији, повећању инвестиција у БиХ те стварању нових радних мјеста.
Право на пријаву имају законски регистроване организације/предузећа у БИХ које могу бити комерцијалне и/или профитне, непрофитне/НВО, приватне и јавне образовне институције, регионалне или градске развојне агенције, привредне коморе, технолошки паркови итд.
Директни корисници у оквиру овог јавног позива су искључиво приватни привредни субјекти који послују у БиХ. Приоритет имају директни корисници пројекта који послују у оквиру једног од сљедећих конкуретних сектора: прерађивачка индустрија (обрада дрвета, обрада метала, обрада текстила, обуће и коже, обрада пластике, прехрамбена производња и др.), пољопривреда, информационе технологије и туризам.
Пријаве предузећа која послују у оквиру осталих дјелатности које производе додану вриједност, а нису дио поменутих сектора ће се узети у разматрање уколико задовољавају остале очекиване циљеве овог позива.

Укупно расположива бесповратна средства по овом Јавном позиву износе 470.000 америчких долара. Максимални износ финансијске подршке по кориснику је 20.000 америчких долара, а минимални 5.000 америчких долара. Од подноситеља пријаве/корисника се очекује суфинансирање у вриједности најмање 20% од траженог износа финансијске подршке.

У предложеним пројектима обавезно је укључивање дијаспоре односно допринос дијаспоре у трансферу знања и вјештина, те се све активности предложеног пројекта морају завршити у периоду од највише 12 мјесеци од датума потписивања уговора/споразума о сарадњи.

Овај Јавни позив остаје отворен до утрошка расположивих средстава са крајњим роком за евалуацију 30.04.2019. године.

Јавни позив једна је од активности у оквиру пројекта Пројекта „Уврштавање концепта миграција и развоја у релевантне политике, планове и активности у Босни и Херцеговини: „Дијаспора за развој“ (Д4Д). Пројекат представља заједничку иницијативу Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине (БИХ), Амбасаде Швицарске, Развојног програма Уједињених нација (УНДП) и Међународне организације за миграције (ИОМ) у БИХ, са планираном реализацијом од 48 мјесеци (децембар 2016. – децембар 2020. године).

Основни циљ пројекта је да допринесе побољшању социо-економских прилика и перспектива за жене и мушкарце у БИХ, као и унапређењу њиховог квалитета живота кроз снажнију сарадњу с дијаспором.

Смјернице за подношење пројектних апликација налазе се на линку:

http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/articles/2017/08/01/javni-poziv-kompanijama-iz-bih-za-podno-enje-prijedloga-projekata-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-u-svrhu-prenosa-znanja-i-vje-tina-dijaspore-u-okviru-projekta-dijaspora-za-razvoj-.html