Србац: Јавни позив за подстицаје у пољопривреди

Начелник општине Млађан Драгосављевић објавио је јавни позив за подношење захтјева за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди за 2019. годину.
Средства ће бити усмјерена за подстицај за произведено и продано поврће у заштићеном простору (пластеницима) у износу до 7.500 KМ. Kрајњи рок за подношење захтјева по овом основу је 30. септембар 2019. године.
Исти износ биће издвојен и за суфинансирање постављања ушних маркица за квалитетну товну телад а крајњи рок за подношење захтјева је 31. октобар 2019. године.
Предвиђен је и износ од 7.500 KМ за суфинансирање набавке прикључака за пољопривредну механизацију. Kрајњи рок за подношење захтјева је 30. септембар 2019. године.
У складу са Програмом обезбјеђења и кориштења новчаних средстава за подстицање развоја пољопривреде у 2019. години још раније је издвојено 20 хиљада KМ за набавку 20 пластеника у склопу пројекта ”Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима”, кога заједнички финансирају Општина Србац и Хуманитарна организација “МАИД”.
Подстицаје могу остварити подносиоци захтјева са пребивалиштем, односно сједиштем на подручју општине Србац који задовољавају остале услове утврђене Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди за 2019. годину који се може прочитати на нашој интернет страници кликом на овај линк.
Анализу захтјева достављених по јавном позиву вршиће комисија на основу наведеног правилника.
Обрасци захтјева могу се добити у Центру за пружање услуга грађанима (шалтер сала), Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности општине Србац и нашој интернет страници кликом на овај линк. Захтјеви поднесени изван утврђене форме и рока неће бити узети у разматрање.
Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности општине Србац.

Извор: Општина Србац