Србац: Пољопривредницима овe годинe преко 400 хиљада КМ

Одборници Скупштине општине србац усвојили су на јунској сједници Програм обезбјеђења и кориштења новчаних средстава за подстицање развоја пољопривреде који предвиђа издвајања из општинског буџета у овој години у износу од 60 хиљада KМ, док ће укупна улагања у пољопривреду по разним основама бити вишеструко већа.

Један дио пројеката из ове области већ је реализован а један број је у току или тек треба да се реализује до краја године.

Програмом је предвиђено да се издвоји 15 хиљада KМ за суфинансирање набавке пољопривредних погонских машина (трактора), пољопривредних прикључака и агрегата за фарме бројлера а јавни позив по овом основу, који ће бити отворен до 30. септембра, биће расписан до краја јуна.

Одобрен је и износ од 25 хиљада KМ, као учешће Општине Србац, за пројекат додјеле пластеника са додатном опремом путем суфинансирања који се реализује уз помоћ Међународног фонда за развој пољопривреде (ИФАД) а уз помоћ Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

На овај начин биће набављена 92 пластеника за кориснике са подручја општине Србац, чија ће укупна вриједност износити 230 хиљада KМ. Поред Општине Србац која ће учествовати у суфинансирању, највећи дио средстава обезбиједиће се преко ресорног министарства док ће одређен износ издвојити и корисници пројекта.

Пројектом је првобитно била предвиђена набавка пластеника површине 100 квадратних метара за 25 корисника (младе особе до 35 година и жене без обзира на старосну доб), али је након проведеног јавног позива утврђено да постоји велико интересовање, тако да је начелник општине Млађан Драгосављевић у сарадњи са ресорним министарством обезбиједио да подстицаје добију све особе које су поднијеле апликацију.

Програмом за 2020. годину одобрено је 16.250 KМ, као учешће Општине Србац, за суфинансирање сјетвених пакета поврћа као помоћ за мала пољопривредна домаћинства ради омасовљавања прољећне сјетве. Ради се такође о заједничком пројекту са ресорним министарством у склопу програма ИФАД-а, чија укупна вриједност износи преко 90 хиљада КМ.

Пројектом је првобитно предвиђена додјела 300 сјетвених пакета а избор корисника је рађен у сарадњи са Савјетима мјесних заједница, односно у складу са социо-економским стањем и потребама мјештана. С обзиром на велику заинтересованост за сјетвене пакете, набављено је додатних 65 пакета, тако да укупан број износи 365. Вриједност једног сјетвеног пакета износи 250 KМ.

Право на кориштење средстава имала су физичка лица која се баве пољопривредном производњом са пребивалиштем на подручју општине Србац, без обзира да ли имају регистровано пољопривредно газдинство.

Одборници су у склопу усвојеног Програма одобрили и износ од 3.750 KМ за потребе ажурирања катастарског стања земљишта у власништву Републике Српске на подручју општине Србац предвиђеног за давање у закуп пољопривредним произвођачима.

Иако је Програмом намијењено 60 хиљада KМ из општинског буџета за ове намјене, улагања у развој пољопривреде биће већа, ако се узму у обзир средства која ће стићи за наведене пројекте из ресорног министарсвтва и путем суфинансирања од стране корисника. Такође се очекује да ће до краја године путем ИРБ пројекта бити реализован још један пројекат додјеле пластеницима корисницима на подручју општине Србац у вриједности од 76 хиљада KМ.

Узимајући све ово у обзир, за пољопривредну производњу у овој години путем разних извора финансирања биће уложено преко 400 хиљада KМ.

Извор: Општина Србац