Srbac: Poljoprivrednicima ove godine preko 400 hiljada KM

Odbornici Skupštine opštine srbac usvojili su na junskoj sjednici Program obezbjeđenja i korištenja novčanih sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede koji predviđa izdvajanja iz opštinskog budžeta u ovoj godini u iznosu od 60 hiljada KM, dok će ukupna ulaganja u poljoprivredu po raznim osnovama biti višestruko veća.

Jedan dio projekata iz ove oblasti već je realizovan a jedan broj je u toku ili tek treba da se realizuje do kraja godine.

Programom je predviđeno da se izdvoji 15 hiljada KM za sufinansiranje nabavke poljoprivrednih pogonskih mašina (traktora), poljoprivrednih priključaka i agregata za farme brojlera a javni poziv po ovom osnovu, koji će biti otvoren do 30. septembra, biće raspisan do kraja juna.

Odobren je i iznos od 25 hiljada KM, kao učešće Opštine Srbac, za projekat dodjele plastenika sa dodatnom opremom putem sufinansiranja koji se realizuje uz pomoć Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD) a uz pomoć Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Na ovaj način biće nabavljena 92 plastenika za korisnike sa područja opštine Srbac, čija će ukupna vrijednost iznositi 230 hiljada KM. Pored Opštine Srbac koja će učestvovati u sufinansiranju, najveći dio sredstava obezbijediće se preko resornog ministarstva dok će određen iznos izdvojiti i korisnici projekta.

Projektom je prvobitno bila predviđena nabavka plastenika površine 100 kvadratnih metara za 25 korisnika (mlade osobe do 35 godina i žene bez obzira na starosnu dob), ali je nakon provedenog javnog poziva utvrđeno da postoji veliko interesovanje, tako da je načelnik opštine Mlađan Dragosavljević u saradnji sa resornim ministarstvom obezbijedio da podsticaje dobiju sve osobe koje su podnijele aplikaciju.

Programom za 2020. godinu odobreno je 16.250 KM, kao učešće Opštine Srbac, za sufinansiranje sjetvenih paketa povrća kao pomoć za mala poljoprivredna domaćinstva radi omasovljavanja proljećne sjetve. Radi se takođe o zajedničkom projektu sa resornim ministarstvom u sklopu programa IFAD-a, čija ukupna vrijednost iznosi preko 90 hiljada KM.

Projektom je prvobitno predviđena dodjela 300 sjetvenih paketa a izbor korisnika je rađen u saradnji sa Savjetima mjesnih zajednica, odnosno u skladu sa socio-ekonomskim stanjem i potrebama mještana. S obzirom na veliku zainteresovanost za sjetvene pakete, nabavljeno je dodatnih 65 paketa, tako da ukupan broj iznosi 365. Vrijednost jednog sjetvenog paketa iznosi 250 KM.

Pravo na korištenje sredstava imala su fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom sa prebivalištem na području opštine Srbac, bez obzira da li imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

Odbornici su u sklopu usvojenog Programa odobrili i iznos od 3.750 KM za potrebe ažuriranja katastarskog stanja zemljišta u vlasništvu Republike Srpske na području opštine Srbac predviđenog za davanje u zakup poljoprivrednim proizvođačima.

Iako je Programom namijenjeno 60 hiljada KM iz opštinskog budžeta za ove namjene, ulaganja u razvoj poljoprivrede biće veća, ako se uzmu u obzir sredstva koja će stići za navedene projekte iz resornog ministarsvtva i putem sufinansiranja od strane korisnika. Takođe se očekuje da će do kraja godine putem IRB projekta biti realizovan još jedan projekat dodjele plastenicima korisnicima na području opštine Srbac u vrijednosti od 76 hiljada KM.

Uzimajući sve ovo u obzir, za poljoprivrednu proizvodnju u ovoj godini putem raznih izvora finansiranja biće uloženo preko 400 hiljada KM.

Izvor: Opština Srbac