Власеница: Општина подстиче малинаре

Општинска управа општине Власеница, Oдјељење за привреду, друштвену дјелатност и инспекцијске послове позива пољопривредне призвођаче, који се баве производњом малина, да пријаве засађене површине ради остваривања права на подстицајна средства из општинског буџета за 2016. годину.
Право на подстицај за подизање нових засада малине остварују произвођачи који засаде минимално 0,1 ха или 1000 садница, изврше основну и другу припрему земљишта, обезбиједе наводњавање парцеле и приступни пут.
Уз захтјев је потребно приложити уредне рачуне и Уговор са неким од откупљивача.
Рок за подношење захтјева за добијање овог вида подстицаја је 18.11. 2016. године. Захтјеви се могу преузети у Општини Власеница у шалтер сали на шалтеру број 6 сваким радним даном од 07.00 до 14.30 часова. Детаљније информације могу се добити у општини Власеница канцеларија бр. 20 сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова или на телефон 056/710 – 160.