Вукосавље: Помоћ привредницима

Општина Вукосавље обвајештава привредне субјекте да је Штаб за ванредне ситуације општине Вукосавље донио низ одлука са циљем да помогне грађанима и привредним субјектима на подручју општине Вукосавље, поводом ублажавања посљедица ванредног стања услијед појаве пандемије ЦОВИД 19.

Одлуком Наченика општине број 02/1- 40-90/20 од 27.04.2020.године дефинисана је помоћ привредним субјектима који нису у овом кризном времену отпуштали раднике и који су и поред кризе изазване пандемијом корона вируса исплаћивали плату запосленим радницима. Услови су да је плата запосленим радницима исплаћена и пријављена надлежној пореској управи. До 30.05.2020.године можете аплицирати по овом основу за предходни мјесец а то је овог пута април мјесец 2020.године.

У прилогу овог обавјештења налази се образац захтјева и у њему јасно пише шта сте све потребни доставити да би сте остварили право на ову помоћ. Захтјев се подноси на адресу Општина Вукосавље улуца Мусе Ћазима Ћатића 163 ; 74470 Вукосавље са назнаком „ За штаб за ванредне ситуације“. Пријаве можете и лично доставити путем пријемне службе општине на њеном пријемном шалтеру. Неблаговремене пријаве и пријаве које су непотпуне неће се разматрати .

Извор: Општина Вукосавље