Дервента: За подстицај пољопривреди 350.000 КМ

У текућој  2020.години ће на подручју општине бити реализован план подјеле подстицајних средстава за  развој пољопривреде и села. За ту намјену ће из буџета општине бити издвојено укупно 350.000 КМ, а средства ће биће додјељивана на основу Правилника  о начину и условима расподјеле средстава који ће донијети начелник општине. Начелник општине ће именовати и комисију која ће утврђивати испуњеност критеријума у сваком појединачном случају.Висина подстицајних средстава и исплата новчаних средстава за подстицајна средства биће утврђена након обраде и обрачуна приспјелих захтјева,планираним средствима по појединим ставкама подстицаја  као и динамиком пуњења буџета за 2020.годину.

Планом је предвиђено да ће највећи износ средстава бити усмјерен на сточарску производњу,до 270.000 КМ и то подстицаји за приплодну стоку,производњу млијека ,меса,формирање мини  фарми , пчеларску производњу ,узгој и производњу рибе те за специфичне врсте  пољопривредне производње.

За директну подршку биљној производњи  планирана су средства до 23.000 КМ и биће распоређена за подстицај  узгоја љековитог,ароматичног ,зачинског и индустријског биља, хељде,за органску производњу те за производњу поврћа и цвијећа у затвореним  и на отвореним просторима.

Подршка дугорочном развоју  се односи на инвестирање на пољопривредним газдинствима односно на подизање стакленика, пластеника, вишегодишњих засада  и набавку производно –технолошке опреме. За ове намјене планирано су средства до 14.000 КМ.

За уређење запуштеног пољопривредног земљишта ,за испитивање плодности  земљишта и побољшање плодности  путем калцификације планирана су средства до 9.000 КМ. Овим средствима је обухваћен поступак додјеле у закуп пољопривредног земљишта  у својини  Републике Српске.

Планирано је и издвајање средстава у износу до  4.000 КМ за подстицање  организованих облика пољопривредних произвођача и подршку суфинансирању пројеката у пољопривреди у износу до 5.000 КМ.

Уколико се средства по појединим ставкама подстицаја не утроше у цјелости, начелник општине може својом одлуком реалоцирати  нераспоређана средства на друге ставке.

Извор: Општина Дервента