Derventa: Za podsticaj poljoprivredi 350.000 KM

U tekućoj  2020.godini će na području opštine biti realizovan plan podjele podsticajnih sredstava za  razvoj poljoprivrede i sela. Za tu namjenu će iz budžeta opštine biti izdvojeno ukupno 350.000 KM, a sredstva će biće dodjeljivana na osnovu Pravilnika  o načinu i uslovima raspodjele sredstava koji će donijeti načelnik opštine. Načelnik opštine će imenovati i komisiju koja će utvrđivati ispunjenost kriterijuma u svakom pojedinačnom slučaju.Visina podsticajnih sredstava i isplata novčanih sredstava za podsticajna sredstva biće utvrđena nakon obrade i obračuna prispjelih zahtjeva,planiranim sredstvima po pojedinim stavkama podsticaja  kao i dinamikom punjenja budžeta za 2020.godinu.

Planom je predviđeno da će najveći iznos sredstava biti usmjeren na stočarsku proizvodnju,do 270.000 KM i to podsticaji za priplodnu stoku,proizvodnju mlijeka ,mesa,formiranje mini  farmi , pčelarsku proizvodnju ,uzgoj i proizvodnju ribe te za specifične vrste  poljoprivredne proizvodnje.

Za direktnu podršku biljnoj proizvodnji  planirana su sredstva do 23.000 KM i biće raspoređena za podsticaj  uzgoja ljekovitog,aromatičnog ,začinskog i industrijskog bilja, heljde,za organsku proizvodnju te za proizvodnju povrća i cvijeća u zatvorenim  i na otvorenim prostorima.

Podrška dugoročnom razvoju  se odnosi na investiranje na poljoprivrednim gazdinstvima odnosno na podizanje staklenika, plastenika, višegodišnjih zasada  i nabavku proizvodno –tehnološke opreme. Za ove namjene planirano su sredstva do 14.000 KM.

Za uređenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta ,za ispitivanje plodnosti  zemljišta i poboljšanje plodnosti  putem kalcifikacije planirana su sredstva do 9.000 KM. Ovim sredstvima je obuhvaćen postupak dodjele u zakup poljoprivrednog zemljišta  u svojini  Republike Srpske.

Planirano je i izdvajanje sredstava u iznosu do  4.000 KM za podsticanje  organizovanih oblika poljoprivrednih proizvođača i podršku sufinansiranju projekata u poljoprivredi u iznosu do 5.000 KM.

Ukoliko se sredstva po pojedinim stavkama podsticaja ne utroše u cjelosti, načelnik opštine može svojom odlukom realocirati  neraspoređana sredstva na druge stavke.

Izvor: Opština Derventa