Бања Лука: Индустријска производња у РС у фебруару порасла за 6,5%

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у фебруару 2021. године, у поређењу са јануаром 2021. године, већа је за 6,5%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у фебруару 2021. године, у поређењу са фебруаром 2020. године, већа је за 19,8%.

У фебруару 2021. године у односу на јануар 2021. године десезонирана производња капиталних производа већа је за 32,5%, интермедијарних производа за 7,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 5,1%, енергије за 3,0%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 11,9%.

У фебруару 2021. године у односу на фебруар 2020. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 36,4%, трајних производа за широку потрошњу за 29,6%, капиталних производа за 22,8%, интермедијарних производа за 18,8% и нетрајних производа за широку потрошњу за 3,6%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у фебруару 2021. године у поређењу са јануаром 2021. године у подручју вађење руда и камена биљежи раст од 7,5%, у подручју производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација раст од 5,3% и у подручју прерађивачка индустрија раст од 4,4%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у фебруару 2021. године у поређењу са фебруаром 2020. године у подручју производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација биљежи раст од 45,3%, у подручју прерађивачка индустрија раст од 8,6% и у подручју вађење руда и камена раст од 6,6%.

Извор: ba.ekapija.com