Banja Luka: Industrijska proizvodnja u RS u februaru porasla za 6,5%

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u februaru 2021. godine, u poređenju sa januarom 2021. godine, veća je za 6,5%.

Ukupna kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u februaru 2021. godine, u poređenju sa februarom 2020. godine, veća je za 19,8%.

U februaru 2021. godine u odnosu na januar 2021. godine desezonirana proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 32,5%, intermedijarnih proizvoda za 7,6%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 5,1%, energije za 3,0%, dok je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 11,9%.

U februaru 2021. godine u odnosu na februar 2020. godine kalendarski prilagođena proizvodnja energije veća je za 36,4%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 29,6%, kapitalnih proizvoda za 22,8%, intermedijarnih proizvoda za 18,8% i netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 3,6%.

Prema područjima KD BiH 2010, desezonirana industrijska proizvodnja u februaru 2021. godine u poređenju sa januarom 2021. godine u području vađenje ruda i kamena bilježi rast od 7,5%, u području proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija rast od 5,3% i u području prerađivačka industrija rast od 4,4%.

Prema područjima KD BiH 2010, kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u februaru 2021. godine u poređenju sa februarom 2020. godine u području proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 45,3%, u području prerađivačka industrija rast od 8,6% i u području vađenje ruda i kamena rast od 6,6%.

Izvor: ba.ekapija.com