Бања Лука: ИРБ РС добила сагласност на увођење рефинансирања обавеза

Влада Републике Српске је у функцији Скупштине акционара донијела Правила о измјенама и допунама Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука.
Имајући у виду отежано пословање привреде Републике Српске узроковано слабом ликвидношћу и у циљу побољшања понуде, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука предлаже измјене и допуне Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима у дијелу који се односи на намјену тј. увођење категорије рефинансирање обавеза. Увођењем рефинансирања финансијских обавеза ИРБ РС ће клијентима учинити доступна средства по нижој каматној стопи, дужим роковима отплате што би утицало на побољшање ликвидности самих корисника. Такође, за пласмане који су директно пласирани преко Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука уводи се могућност репрограма обавеза те закључење споразума о измирењу доспјелих неплаћених обавеза, а све у циљу постизања боље и извјесније наплате потраживања и растерећења привредних субјеката.

Извор: Влада РС