Бања Лука: Јавни позив за пријаву за суфинансирање консултантских услуга у оквиру пројекта „Мрежа консултаната“

Развојна агенција Републике Српске расписује Јавни позив за пријаву привредних субјеката за суфинансирање консултантских услуга у оквиру пројекта „Мрежа консултаната“.

Могућност пријаве имају привредни субјекти регистровани на подручју Републике Српске.

Прихватљиви корисници, услови за пријаву, упутства за пријаву, обрасци, те друге информације и неопходна документација, доступни су на веб страници Aгенције http://www.rars-msp.org.

Рок за подношење пријава је 08.12.2022. године до 1600 часова.

Пријаве се достављају у једној запечаћеној коверти, препорученом пошиљком, или лично на адресу: Развојна агенција Републике Српске, Трг јасеновачких жртава 4, 78000 Бања Лука, са назнаком „Пријава за учешће у пројекту Мрежа консултаната, не отварати прије састанка Комисије“.

Укупан износ средстава за реализацију ове фазе Пројекта је 20.000,00 КМ.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

УПУТСТВО

ИЗЈАВА ЗА ПАРТНЕРСТВО

РЕФЕРЕНЦЕ

УПИТНИК О ОЧЕКИВАНИМ УТИЦАЈИМА