Бања Лука: Јавни позив за пружање менторинг услуга за предузетнике са потешкоћама у пословању

Развојна агенција Републике Српске у оквиру пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ – DanubeChance2.0 који је је суфинансиран из фондова Европске уније (ERFD, IPA, ENI) у оквиру Дунавског транснационалног програма 2014-2020 расписује:

Јавни позив за пружање менторинг услуга за предузетнике са потешкоћама у пословању

Циљ пружања менторинг услуга за предузетнике са потешкоћама у пословању је унапређење пословања и поновно покретање пословних активности малих предузећа и самосталних предузетника.

Менторинг услуге обухватају орјентационо – индивидуални рад који је прилагођен потребама предузетника, као и подршку у различитим областима пословања са циљем уклањања одређених препрека за предузетнике.

Менторинг услуге пружаће ментори користећи знање, вјештине и компетенције стеченe радом на пројекту DanubeChance 2.0 и методологију развијену у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA), заједно са екстерним стручњацима из различитих подручја који ће бити ангажовани према потреби а у складу са могућностима и стецифичним потребама предузетника.

САДРЖАЈ МЕНТОРИНГ УСЛУГА

Менторинг услуге ће обухватити:

 • Савјетовање предузетника о квалитетном доношењу пословних одлука;
 • Савјетовање предузетника у вези са пословним изазовима;
 • Савјетовање предузетника при поновном покретању пословних активности.

Садржај менторинг услуга:

 • (Само)препознавање и (само)процјена параметара успјешног пословања;
 • Индивидуални преглед пословне ситуације са ментором и идентификација пословних потреба;
 • Савјетодавна орјентација за наредне пословне кораке.

Садржај специјалистичког менторинга:

 • Савјетовање из области маркетинга;
 • Савјетовање из области пословног планирања, са освртом на лекције научене из претходног искуства;
 • Савјетовање из области заштите интелектуалног власништва;
 • Помоћ за припремање пријава за програме подршке за предузећа и предузетнике;
 • Савјетовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама и консултантским услугама како би се подстакао развој и унапређење пословања.

Основни принцип менторинг услуга је висококвалитетна стручност, професионална етика и досљедно поштовање повјерљивости свих корпоративних података.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право учешћа на Јавном позиву за пружање менторинга услуга за предузетнике са потешкоћама у пословању имају:

 • Предузетници чији пословни подухват није успио, а који желе да поново покрену пословну дјелатност;
 • Предузетници са потешкоћама у пословању;
 • Почетници у пословању.

Kоји спадају у категорију:

 • Микро, мала предузећа и самостални предузетници који желе реструктуирати своје пословање;
 • Микро, мала предузећа и самостални предузетници који се суочавају са пословним изазовима током и након пандемије вируса корона (Covid-19) или
 • Предузетници који желе поново да покрену пословну дјелатност.

 

Kоји су:

 • Регистровани на територији Републике Српске;
 • Не обављају дјелатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

ТРАЈАЊЕ

Развојна агенција Републике Српске ће пружати услуге менторинга у периоду од 01.11.2020. године до 30.04.2021. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Образац за пријаву се шаље на имејл: info@rars-msp.org најкасније до 12. октобра 2020. године са назнаком „Пријава на Јавни позив за пружање менторинг услуга предузетницима са потешкоћама у пословању“.

Јавни позив и образац за пријаву су доступни на веб страници Развојне агенције Републике Српске www.rars-msp.org