Banja Luka: Javni poziv za pružanje mentoring usluga za preduzetnike sa poteškoćama u poslovanju

Razvojna agencija Republike Srpske u okviru projekta „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“ – DanubeChance2.0 koji je je sufinansiran iz fondova Evropske unije (ERFD, IPA, ENI) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 raspisuje:

Javni poziv za pružanje mentoring usluga za preduzetnike sa poteškoćama u poslovanju

Cilj pružanja mentoring usluga za preduzetnike sa poteškoćama u poslovanju je unapređenje poslovanja i ponovno pokretanje poslovnih aktivnosti malih preduzeća i samostalnih preduzetnika.

Mentoring usluge obuhvataju orjentaciono – individualni rad koji je prilagođen potrebama preduzetnika, kao i podršku u različitim oblastima poslovanja sa ciljem uklanjanja određenih prepreka za preduzetnike.

Mentoring usluge pružaće mentori koristeći znanje, vještine i kompetencije stečene radom na projektu DanubeChance 2.0 i metodologiju razvijenu u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), zajedno sa eksternim stručnjacima iz različitih područja koji će biti angažovani prema potrebi a u skladu sa mogućnostima i stecifičnim potrebama preduzetnika.

SADRŽAJ MENTORING USLUGA

Mentoring usluge će obuhvatiti:

 • Savjetovanje preduzetnika o kvalitetnom donošenju poslovnih odluka;
 • Savjetovanje preduzetnika u vezi sa poslovnim izazovima;
 • Savjetovanje preduzetnika pri ponovnom pokretanju poslovnih aktivnosti.

Sadržaj mentoring usluga:

 • (Samo)prepoznavanje i (samo)procjena parametara uspješnog poslovanja;
 • Individualni pregled poslovne situacije sa mentorom i identifikacija poslovnih potreba;
 • Savjetodavna orjentacija za naredne poslovne korake.

Sadržaj specijalističkog mentoringa:

 • Savjetovanje iz oblasti marketinga;
 • Savjetovanje iz oblasti poslovnog planiranja, sa osvrtom na lekcije naučene iz prethodnog iskustva;
 • Savjetovanje iz oblasti zaštite intelektualnog vlasništva;
 • Pomoć za pripremanje prijava za programe podrške za preduzeća i preduzetnike;
 • Savjetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama i konsultantskim uslugama kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja.

Osnovni princip mentoring usluga je visokokvalitetna stručnost, profesionalna etika i dosljedno poštovanje povjerljivosti svih korporativnih podataka.

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća na Javnom pozivu za pružanje mentoringa usluga za preduzetnike sa poteškoćama u poslovanju imaju:

 • Preduzetnici čiji poslovni poduhvat nije uspio, a koji žele da ponovo pokrenu poslovnu djelatnost;
 • Preduzetnici sa poteškoćama u poslovanju;
 • Početnici u poslovanju.

Koji spadaju u kategoriju:

 • Mikro, mala preduzeća i samostalni preduzetnici koji žele restruktuirati svoje poslovanje;
 • Mikro, mala preduzeća i samostalni preduzetnici koji se suočavaju sa poslovnim izazovima tokom i nakon pandemije virusa korona (Covid-19) ili
 • Preduzetnici koji žele ponovo da pokrenu poslovnu djelatnost.

 

Koji su:

 • Registrovani na teritoriji Republike Srpske;
 • Ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

TRAJANjE

Razvojna agencija Republike Srpske će pružati usluge mentoringa u periodu od 01.11.2020. godine do 30.04.2021. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Obrazac za prijavu se šalje na imejl: info@rars-msp.org najkasnije do 12. oktobra 2020. godine sa naznakom „Prijava na Javni poziv za pružanje mentoring usluga preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju“.

Javni poziv i obrazac za prijavu su dostupni na veb stranici Razvojne agencije Republike Srpske www.rars-msp.org