Sarajevo: Konkurs za podršku novoosnovanim malim/srednjim preduzećima

Agencija Briefing d.o.o. Sarajevo za praćenje i analizu tendera raspisala je Konkurs za podršku novoosnovanim malim/srednjim preduzećima i nevladinim organizacijama.

Briefing će kao društveno odgovorna kompanija besplatno dodijeliti deset pretplata i to pet godišnjih pretplata za „Praćenje tendera u BiH“ za novoosnovana mala preduzeća i pet godišnjih pretplata za „Praćenje tendera/konkursa u BiH“ za NVO organizacije/udruženja.

Konkurs je otvoren do 20.10.2020.

Više informacija potražite OVDJE.