Бања Лука: Ново Упутство за подношење и попуњавање пријаве за остале накнаде (ПП-ОН)

Пореска управа Републике Српске обавјештава пореске обвезнике да је у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 84/16 објављено ново Упутство за подношење и попуњавање пријаве за остале накнаде (ПП-ОН), као и нови образац пореске пријаве за остале накнаде (ПП-ОН).
Ново упутство и нови образац ПП-ОН ступају на снагу 11.10.2016. године када престаје да важи Упутство за подношење и попуњавање пријаве за остале накнаде („Службени гласник Републике Српске“ бр. 8/15).