Бања Лука: Утврђен критеријум и начин расподјеле дрвних сортимената

Влада Републике Српске је на сједници која је одржана јуче  донијела Одлуку о утврђивању критеријума и начину расподјеле шумских дрвних сортимената. Овом одлуком утврђују се критеријуми према којима ће Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српске” а.д. Соколац вршити расподјелу шумских дрвних сортимената дрвопрерађивачима у Републици Српској.
Критеријуми за расподјелу шумских дрвних сортимената су: укупан приход предузећа, остварени извоз, број запослених радника, степен обраде сортимента, степен развијености локалне заједнице у којој предузеће послује и сервисирање обавеза према ЈПШ „Шуме РС”.
Прикупљање података од дрвопрерађивача, провјеру података, бодовање предузећа, утврђивање јединичне вриједности бода и количине шумских дрвних сортимената по врсти дрвета које ће се уговарати појединачно са сваким дрвопрерађивачем, вршиће комисија именована рјешењем директора ЈПШ из реда запослених у ЈПШ. Надзор над радом ове комисије вршиће представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Министарства индустрије, енергетике и рударства РС и Привредне коморе РС (по један члан). Расподјела шумских дрвних сортимената према дрвопрерађивачима врши се једном годишње.

Извор: Влада Републике Српске