Бања Лука: Влада РС дала сагласност за подручје Слободне зоне Требиње

Влада Републике Српске одржала је јуче 149. сједницу, у Бањалуци, на којој је донијела Рјешење о давању сагласности за подручје слободне зоне „Слободна зона Требиње“ и утврђивању оправданости њеног оснивања.

Поступајући у складу са Законом о слободним зонама Републике Српске и сходно одредбама Правилника о критеријумима за оцјену економске оправданости оснивања слободне зоне, Министарство привреде и предузетништва је, извршило оцјену економске оправданости оснивања слободне зоне „Слободна зона Требиње“, те утврдило да су испуњени сви прописани критеријуми за оцјену економске оправданости оснивања зоне.

Наиме, планирани обим инвестиционих улагања у прве три године износиће 7.900.000 КМ, што је и већи планирани износ од оног који се захтијева по Правилнику , тј. 3.000.000 КМ.

Планом запошљавања у слободној зони предвиђено је да ће у прве три године бити запослено најмање 240 радника, док је Правилником утврђена обавеза запошљавања од најмање 100 радника у прве двије године њеног рада, тако да је задовољен и овај критеријум.

Такође, утврђено је да ће оснивање слободне зоне имати позитиван утицај на развој подручја града Требиња и општина у окружењу од којих је већина неразвијена (Невесиње, Гацко, Билећа, Љубиње, Берковићи).

Утврђен је и план трансфера савремених технологија, а задовољен је и критериј о вриједности робе која се планира извести из слободне зоне, тј. роба која се произведе у слободној зони у највећој мјери ће бити намијењена за извоз и значајно премашити 50% од укупне вриједности произведене робе у периоду од 12 мјесеци.

Извор: Влада РС