Бијељина: Јавни позив за обуку незапослених лица

Град Бијељина и Завод за запошљавање су расписали Јавни позив незапосленим лицима за пријаву учешћа у програму обуке у склопу пројекта „Континуираном инстутиционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“. Јавни позив је резултат сарадње Међународне организације рада и Града Бијељина који су у јуну ове године потписали уговор којим је договорена имплементација Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“. У августу 2016. године потписано је и писмо сагласности са Заводом за запошљавање Републике Српске којим је потврђена сарадња у примјени овог пројекта у оквиру Локалног партнерства за запошљавање у БиХ, које финансира Европска Унија.

Поред Завода за запошљавање, партнери у Пројекту су Техничка школа „Михајло Пупин“ Бијељина, Привредна комора Републике Српске – Подручна привредна комора Бијељина, Факултет пословне економије, као и бијељинска предузећа „Стеко центар“  и „Мега дрво“.

Јавним позивом је предвиђено да програм обуке код приватних партнера у Пројекту траје седам мјесеци, од чега су три мјесеца одређена за теоријску, а четири мјесеца за практичну обуку. Полазницима обуке ће бити плаћени трошкови превоза и топлог оброка, као и осигурање радника од повреде на раду.

Циљна група при избору полазника ће бити одређена по следећим приоритетима, односно, занимањима: дрвопрерађивачка струка, машинска струка, грађевинска струка, незапослена лица која имају радно искуство у нaведеним областима, остала занимања.

Предност за учешће у Програму обуке по овом Јавном позиву имају млади, жене, лица преко 45 година, активни тражиоци запослења, као и други припадници осјетљивих група,  који су дугорочно незапослени и налазе се на евиденцији активних тражилаца посла на дан расписивања јавног позива. Предност ће се обезбиједити кроз бодовање приликом селекције кандидата.

Циљ спровођења обуке по овом Јавном позиву је стицање знања и вјештина потребних ради обављања послова на конкретнимрадним мјестима – 25 незапослених особа за рад на ЦНЦ машинама за обраду дрвета, а 75 незапослених особа за рад на прерадидрвета, односно, за столара намјештаја.

За најмање 30 одсто обучених полазника са најбољом оцјеном биће обезбијеђено запослење у предузећима које ће спроводити обуку или код других предузећима.

Рок за подношење захтјева за учешће у Пројекту је 20. септембар 2017. године. Детаљније информације могу се добити на огласним таблама и званичним интернет- странама Градске управе Града Бијељина, Завода за запошљавање Републике Српске, ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“ Бијељина, Привредне коморе Републике Српске – Подручне привредна комора Бијељина и „MEGA DRVO“ д.о.о. Бијељина.

Додатне информације по овом Јавном позиву могу се добити у Заводу за запошљавање Републике Српске – филијала Бијељина на број телефона: 055 226 855, или у Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције Града Бијељина, на бројеве телефона 055 233 169 и 055 233 132.

извор: Град Бијељина