Bijeljina: Javni poziv za obuku nezaposlenih lica

Grad Bijeljina i Zavod za zapošljavanje su raspisali Javni poziv nezaposlenim licima za prijavu učešća u programu obuke u sklopu projekta „Kontinuiranom instuticionalnom saradnjom do održivih radnih mjesta u Bijeljini“. Javni poziv je rezultat saradnje Međunarodne organizacije rada i Grada Bijeljina koji su u junu ove godine potpisali ugovor kojim je dogovorena implementacija Projekta „Kontinuiranom institucionalnom saradnjom do održivih radnih mjesta u Bijeljini“. U avgustu 2016. godine potpisano je i pismo saglasnosti sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske kojim je potvrđena saradnja u primjeni ovog projekta u okviru Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u BiH, koje finansira Evropska Unija.

Pored Zavoda za zapošljavanje, partneri u Projektu su Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ Bijeljina, Privredna komora Republike Srpske – Područna privredna komora Bijeljina, Fakultet poslovne ekonomije, kao i bijeljinska preduzeća „Steko centar“  i „Mega drvo“.

Javnim pozivom je predviđeno da program obuke kod privatnih partnera u Projektu traje sedam mjeseci, od čega su tri mjeseca određena za teorijsku, a četiri mjeseca za praktičnu obuku. Polaznicima obuke će biti plaćeni troškovi prevoza i toplog obroka, kao i osiguranje radnika od povrede na radu.

Ciljna grupa pri izboru polaznika će biti određena po sledećim prioritetima, odnosno, zanimanjima: drvoprerađivačka struka, mašinska struka, građevinska struka, nezaposlena lica koja imaju radno iskustvo u navedenim oblastima, ostala zanimanja.

Prednost za učešće u Programu obuke po ovom Javnom pozivu imaju mladi, žene, lica preko 45 godina, aktivni tražioci zaposlenja, kao i drugi pripadnici osjetljivih grupa,  koji su dugoročno nezaposleni i nalaze se na evidenciji aktivnih tražilaca posla na dan raspisivanja javnog poziva. Prednost će se obezbijediti kroz bodovanje prilikom selekcije kandidata.

Cilj sprovođenja obuke po ovom Javnom pozivu je sticanje znanja i vještina potrebnih radi obavljanja poslova na konkretnimradnim mjestima – 25 nezaposlenih osoba za rad na CNC mašinama za obradu drveta, a 75 nezaposlenih osoba za rad na preradidrveta, odnosno, za stolara namještaja.

Za najmanje 30 odsto obučenih polaznika sa najboljom ocjenom biće obezbijeđeno zaposlenje u preduzećima koje će sprovoditi obuku ili kod drugih preduzećima.

Rok za podnošenje zahtjeva za učešće u Projektu je 20. septembar 2017. godine. Detaljnije informacije mogu se dobiti na oglasnim tablama i zvaničnim internet- stranama Gradske uprave Grada Bijeljina, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ Bijeljina, Privredne komore Republike Srpske – Područne privredna komora Bijeljina i „MEGA DRVO“ d.o.o. Bijeljina.

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske – filijala Bijeljina na broj telefona: 055 226 855, ili u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Grada Bijeljina, na brojeve telefona 055 233 169 i 055 233 132.

izvor: Grad Bijeljina