Братунац: Почелa изградњa намјенског објекта за малинаре

На расандику малине у Чолаковићима почели су  грађевинско-занатски  радови на изградњи  намјенског објекта за потребе расадника малине д.о.о. „МАЛИНА-БРАТУНАЦ“. Укупна вриједост радова без ПДВ-а је 100.705,63 КМ.
Изградњу објекта финансира УНДП БиХ, уз суфинансирање општине Братунац, а извођач радова је д.о.о. „Арс инжењеринг“  Бања Лука. Грађевински надзор над извођењем радова у име општине Братунац врши Младен Николић, струк.инж.грађ. из Братунца. Планирано је да се уговорени радови заврше у року од 30 дана од дана увођења извођача у посао.

Извор: Општина Братунац