Добој: Добре претпоставке за привлачење улагања

Представници Развојне агенције Републике Српске разговарали су јуче у Добоју са представницима градске управе и градске развојне агенције о могућностима развоја пословне инфраструктуре и привлачења потенцијалних инвеститора.

На састанку је истакнуто да Добој има све претпоставке за успјешну реализацију инвестиција – добар географски положај, прикључак на аутопут, жељезничко чвориште, али и локације што су важни критеријуми за одлуку о улагању.

Представници Агенције препоручили су да се посебна пажља посвети просторно-планској документацији што је један од значајнијих проблема са којим се сусрећу локалне заједнице у Српској.

Град Добој је озбиљно приступио том проблему и већ идентификовао локације за двије пословне зоне, предвиђена је и инфраструктура која је потребна зони, извршена је парцелизација а постоји и могућност спајања парцела уколико то буде захтјевао будући инвеститор.

Развојна агенција Републике Српске пружиће, у складу са могућностима и овлашћењима, сву потребну техничку подршку у овом процесу уколико се за то искаже потреба.