Doboj: Dobre pretpostavke za privlačenje ulaganja

Predstavnici Razvojne agencije Republike Srpske razgovarali su juče u Doboju sa predstavnicima gradske uprave i gradske razvojne agencije o mogućnostima razvoja poslovne infrastrukture i privlačenja potencijalnih investitora.

Na sastanku je istaknuto da Doboj ima sve pretpostavke za uspješnu realizaciju investicija – dobar geografski položaj, priključak na autoput, željezničko čvorište, ali i lokacije što su važni kriterijumi za odluku o ulaganju.

Predstavnici Agencije preporučili su da se posebna pažlja posveti prostorno-planskoj dokumentaciji što je jedan od značajnijih problema sa kojim se susreću lokalne zajednice u Srpskoj.

Grad Doboj je ozbiljno pristupio tom problemu i već identifikovao lokacije za dvije poslovne zone, predviđena je i infrastruktura koja je potrebna zoni, izvršena je parcelizacija a postoji i mogućnost spajanja parcela ukoliko to bude zahtjevao budući investitor.

Razvojna agencija Republike Srpske pružiće, u skladu sa mogućnostima i ovlašćenjima, svu potrebnu tehničku podršku u ovom procesu ukoliko se za to iskaže potreba.