Prnjavor: Dostupne obuke za CNC operatere

Obuke za operatera na CNC mašinama za obradu metala i drveta, u narednom periodu će biti dostupne i u Prnjavoru, zahvaljujući izgradnji kapaciteta JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavora i uspješno završenom procesu akreditacije.

U Prnjavoru do sada nije postojala institucija koja ima akreditovani program stručnog osposobljavanja, a potrebe za kvalifikovanom radnom snagom su velike. U narednom periodu, u saradnji Agencije za razvoj preduzeća EDA i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor biće objavljen javni poziv za nezaposlene osobe koje će imati priliku da pohađaju program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama, što je traženo zanimanje na tržištu rada.

Akreditacija JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić” iz Prnjavora je provedena u okviru projekta Održivo partnerstvo za zapošljavanje, koji je finansirano od strane Evropske unije, a provodi se u okviru druge faze projekta Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II), koji implementira Međunarodna organizacija rada u BiH.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“, (LEP II), kojeg Evropska unija finansira sa četiri miliona evra, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR).

Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Za više informacija o projektu posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža.

Izvor: Opština Prnjavor