Градишка: Реализација програма постинвестиционе подршке

У оквиру реализације пројеката привлачења инвестиција и унапређења пословног окружења на локалном нивоу у БиХ „LIFE“ кога проводи Групација Свјетске банке у сарадњи са Британском амбасадом, Општина Градишка је започела своје активности у склопу Програма постинвестиционе подршке у оквиру Сарадничке мреже.
Полазећи од чињенице да успјешно реализоване инвестиције помажу одрживи економски развој локалне заједнице, а улагањем капитала инвеститори бирају конкретне локације за своје пословање и тим избором постају дио локалне заједнице, Општина Градишка се прикључила и постала активни члан Сарадничке мреже, мреже институција на свим нивоима власти успостављене у циљу пружања подршке инвеститорима у превазилажењу административних баријера у реализацији њихових предузетничких идеја.
У оквиру поменутог програма, општинске службе ће активно комуницирати и обилазити привредне субјекте у Градишци, чинећи напоре да подрже долазак инвеститора, реализацију инвестиција, а у циљу њиховог задржавања и олакшавања пословања. У том смислу, посјећене су компанија „Forte Flex“, производња мадраца и кревета и компанија „Лион“ велетрговина репроматеријала за производњу тапацираног намјештаја. Представници ових компанија су разговарали са надлежним општинским службеницима о свом пословању, планираним новим инвестицијама те начину на који Општина Градишка може конкретно помоћи у реализацији њихових развојних планова.
Подршка предузетницима након иницијалног улагања кључна је компонента промоције инвестиција и један од начина капитализације настојања свих нивоа власти да привуку нове, а постојеће инвестиције учини одрживим. Програм постинвестиционе подршке има за циљ продубити комуникацију између инвеститора и надлежних општинских служби ради остваривања раста и развоја ових компанија. Стога је од кључног значаја да сви нивои власти, а посебно локална заједница подрже долазак инвеститора и реализацију инвестиција, јер само успјешне инвестиције могу подићи ниво запослености, а тиме и укупан привредни потенцијал те локалне заједнице.
Групација Свјетске банке у сарадњи са Британском амбасадом у оквиру пројеката привлачења инвестиција и унапређења пословног окружења на локалном нивоу у БиХ „LIFE“, пружа техничку помоћ Сарадничкој мрежи и Програму постинвестиционе подршке у општини Градишка.

Извор: Општина Градишка