Објављен јавни позив за пријаву интереса за пројекте из области металског, машинског и дрвног сектора