Приједор: Подстицаји за запошљавањее и самозапошљавање инвалида

Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида обавјештава лица са инвалидитетом и заинтересоване пословне субјекти из реалног сектора да су доступна средства за новчани стимуланс по компонентама:

  • За послодавца који запосли незапосленог инвалида: 7000 КМ
  • За инвалида који се самозапошљава путем оснивања радње, другог облика предузетништва или оснивања привредног друштва: 7.000 КМ
  • За инвалида који се самозапошљава путем регистровања комерцијалног пољопривредног газдинства као јединог и главног занимања: 7.000 КМ

Право на новчани стимуланс, лица са инвалидитетом, односно послодавци могу остварити у року од 3 мјесеца од дана када је лице са инвалидитетом ступило у радни однос.

Захтјев за додјелу средстава заинтересовани могу да поднесу директно у Фонд или путем поште.

Списак документације која је неопходна за аплицирање за новчани стимуланс налази се на сајту ЈУ Фонд у одјељку новчани стимуланс или одјељку легислатива у Одлуци о начину остваривања права на новчани стимуланс.

Извор: Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида