Prijedor: Podsticaji za zapošljavanjee i samozapošljavanje invalida

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida obavještava lica sa invaliditetom i zainteresovane poslovne subjekti iz realnog sektora da su dostupna sredstva za novčani stimulans po komponentama:

  • Za poslodavca koji zaposli nezaposlenog invalida: 7000 KM
  • Za invalida koji se samozapošljava putem osnivanja radnje, drugog oblika preduzetništva ili osnivanja privrednog društva: 7.000 KM
  • Za invalida koji se samozapošljava putem registrovanja komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva kao jedinog i glavnog zanimanja: 7.000 KM

Pravo na novčani stimulans, lica sa invaliditetom, odnosno poslodavci mogu ostvariti u roku od 3 mjeseca od dana kada je lice sa invaliditetom stupilo u radni odnos.

Zahtjev za dodjelu sredstava zainteresovani mogu da podnesu direktno u Fond ili putem pošte.

Spisak dokumentacije koja je neophodna za apliciranje za novčani stimulans nalazi se na sajtu JU Fond u odjeljku novčani stimulans ili odjeljku legislativa u Odluci o načinu ostvarivanja prava na novčani stimulans.

Izvor: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida