Zahvaljujući mentoringu  kompanija „Elas Metalexpert“ povećala produktivnost

Bolja organizacija dnevnih operativnih aktivnosti, što je rezultovalo boljom produktivnošću, kao i bolje dnevno planiranje i organizacija procesa, čime bilježe manje gubitaka u procesima – samo su neki od rezultata mentoring usluge koju je Razvojna agencija Republike Srpske realizovala u banjalučkoj kompaniji „Elas Metalexpert“.

„Nakon samo četiri mjeseca mentoringa, banjalučka kompanija konkurentnija je na tržištu“, tvrdi sertifikovani mentor i rukovodilac Odjeljenja za privlačenje i realizaciju ulaganja i razvoj preduzetničke infrastrukture Razvojne agencije Republike Srpske Mićo Stanojević.

Ovu izjavu lako je bilo provjeriti i potvrditi posjetom kompaniji „Elas Metalexpert“ i razgovorom s timom zaduženim za realizaciju akcionog plana koji je definisan kroz mentoring program.

Akcioni plan konkretan je rezultat zajedničkog rada mentora i menadžmenta „Elasa“ koji stalno ide naprijed, širi se, poboljšava kvalitet rada i proizvoda i kontinuirano ulaže u ljude, tehnologije i bolje procese. Jedan od mudrih poslovnih poduhvata koji je preduzeo tim „Elasa“ kako bi testirao svoj rad i prepoznao prilike za poboljšanje je i prijava za mentoring program Razvojne agencije Republike Srspke 2019. godine.

 

Koliko dugo je trajao proces mentoringa u vašoj kompaniji?

Mentoring proces tokom kojeg je naš mentor, gospodin Stanojević iz Razvojne agencije Republike Srpske, dolazio u kompaniju trajao je od septembra do decembra 2019. godine. Prisustvo mentora, proces dijagnostifikovanja i davanja smjernica i preporuka, kao što vidite, nije trajao dugo ali je bio plodonosan. Proces koji je time započeo još traje jer zaista ima dosta prostora da se stvari mijenjaju nabolje.

Mentoring na početku pronalazi područja za unapređenja. Šta je prepoznato kao polje za unapređenje u „Elasu“?

„Elas“ je u tom periodu, kad smo aplicirali i počeli saradnju s mentorom, spadao u  srednja preduzeća sa više od 230 radnika. Jedna od stvari koje su prepoznate odmah na početku kao velika prilika za unapređenje je stanje organizacije dijela proizvodnje i proizvodnih procesa. Takođe, uprava preduzeća „Elas Metalexpert“ predložila je i unapređenje u organizaciji procesa. Konkretnije, počeli smo da radimo na efikasnijoj organizacija radnih mjesta po japanskoj metodologiji 5S, na efikasnijim tokovima u procesu skladištenje materijala, operativnijim sastancima i svrsishodnijem korišćenju komunikacionih tabli. To su bile neophodne početne tačke ali najvažnije je, ustvari, to što smo usvojili metodologije i filozofiju stalnog praćenja i promjena, korak po korak za velike rezultate.

Jeste li zadovoljni rezultatima?

Zaista smo zadovoljni jer su uvedene mjere za unapređenje i efikasniju organizaciju radnih mjesta. Takođe je dosta toga urađeno kada su u pitanju tokovi materijala i skladištenje, a treba izdvojiti kao jednu od značajnih tačaka organizaciju sastanaka. U potpunosti smo usvojili mjeru kontinuiranog unapređenja – takozvanu „Kaizen filozofiju“, koja ima za cilj smanjenje gubitaka unutar preduzeća. S obzirom da su mjere unapređenja bile vrlo korisne za radnike, jer su postali produktivniji i motivisaniji za rad, bile su važne i za menadžment na svim nivoima. Moram napomenuti da su u projektu i saradnji s mentorom učestvovali svi, od radnika u proizvodnji, preko poslovođa do tehničkog direktora. Postignuti su pozitivni rezultati na svim poljima.

Jeste li dobili vrijednost koju ste očekivali od mentoringa i da li biste preporučili kompanijama u Republici Srpskoj da se koriste uslugu mentoringa?

Ipak nešto malo više od očekivanog u rezultatima. Iako stalno radimo na unapređenju i sami, mentoring usluga pomaže da se jasno sagledaju prioriteti za unapređenje poslovanja i da se u relativno kratkom periodu, od nekoliko mjeseci, usvoje instrumenti unapređenja za pojedine oblasti poslovanja u okviru proizvodnog menadžementa, po metodi „Kaizen“. Mi smo usvojili metodu samostalnog organizovanja mjesečnih ciklusa unapređenja sa definisanim prioritetima, nakon rada sa mentorom.

 

Strategija kontinuiranog unapređenja svih procesa

Iz „Elasa“ napominju, da je s obzirom na globalizaciju poslovanja, izuzetno važno postati globalno konkurentan, a mentoring usluga Razvojne agencije Republike Srpske pomaže da se fokusiramo na najbitnije, na konkretne prioritete na funkcije poslovanja. Usvajaju se mjere i strategija kontinuiranog unapređenja svih procesa sa što manje gubitaka u vremenu, energiji i kvalitetu proizvoda i usluga a da se pri tome očuva produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih, sa dobro organizovanim, motivišućim i sigurnim radnim mjestima.

O kompaniji

„ELAS Metalexpert“ osnovan je 1994. godine sa fokusom na obradu lima. Danas se kompanija prostire na 13.500 kvadratnih metara, ima više 250 zaposlenih i bilježi kontinuiran rast. Nihovi dizajnerski i projektni timovi pružaju punu uslugu, od ideje kupca do 3D modela i prototipa proizvoda.

 

Razvojna agencija Republike Srpske uspostavila je i razvija sistem mentoringa u Republici Srpskoj uz podršku Japanske agencije za za međunarodnu saradnju – JICA u okviru projekta „Jačanje i proširenje mentoring usluga u MSP u zemljama Zapadnog Balkana“