Banja Luka: Digitalizacija smanjila troškove

Digitalizacija je jedan od glavnih preduslova da privreda Republike Srpske ostane konkurentna i da se dobro pozicionira na stranim tržištima i samo na taj način preduzeća se mogu kvalitetno boriti sa ino-kompanijama.
Istakli su to u petak privrednici i predstavnici Vlade RS prilikom predstavljanja rezultata digitalne transformacije privrede Srpske.

Predsjednik Privredne komore RS Pero Ćorić podsjetio je da je u Srpskoj formirana Mreža za digitalnu transformaciju koju osim Komore čine i Ministarstvo privrede i preduzetništva i Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, u okviru koje je formiran Centar za digitalnu transformaciju.
– Realizovali smo dva projekta. U prvom je izrađena digitalna strategija za deset preduzeća iz metalnog sektora i drvoprerade. Kroz drugi projekat uspjeli smo da odškolujemo deset konsultanata iz Srpske i oni su sada jedini u BiH. Raspisali smo konkurs, deset preduzeća je prošlo i naši stručnjaci su uradili strategije za njih, a potom su ih realizovale domaće IKT kompanije – rekao je Ćorić.

Savjetnik ministra za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Nikola Dragović rekao je da je ovaj projekat pokazao da se informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) mogu uvesti u domaća preduzeća na fleksibilan način uz relativno male troškove koristeći domaće znanje i ekspertizu koja je izgrađena kroz ovaj projekat.

– Postoji određena baza podataka domaćih stručnjaka sposobnih da u veoma kratkom vremenu odgovore na specifične zahtjeve preduzeća i sukcesivno uvedu određene IK tehnologije u njihov rad. Brzo su postignuti konkretni rezultati koji se ogledaju u smanjenim troškovima poslovanja i ubrzanju komunikacije koji i u narednom periodu treba da doprinesu takozvanom ozelenjavanju ekonomije u Srpskoj – rekao je Dragović.

Tehnički direktor firme Toponix iz Prnjavora, koja je specijalizovana za proizvodnju inoks dijelova, Mirko Topić zahvalio je Privrednoj komori na prilici da učestvuju u ovom projektu.

– Ideja je bila da digitalizujemo proces proizvodnje, od ulaza repromaterijala do finalnog proizvoda – rekao je Topić.

Rukovodilac ljudskih resursa i pravnih poslova u banjalučkom preduzeću Elas metalekspert Svetlana Vukadinović rekla je da je ova kompanija prepoznala proces digitalizacije kao trku kojoj se mora priključiti.

– Digitalizujemo većinu procesa koje možemo, a posljednji korak bila je digitalizacija interne komunikacije, nabavkom svojevrsnog softvera. Naša kompanija posluje na dvije lokacije pa nam je to dodatno olakšalo komunikaciju – rekla je Vukadinović.

Subvencije

Pomoćnik ministra privrede i preduzetništva u resoru za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Rajko Lalić rekao je da su u proteklom periodu aktivnosti ministarstva bazirane na podršku privrednim subjektima koji nabavljaju savremene mašine i digitalizuju se kroz investicione projekte i direktna ulaganja.

– Za ovu godinu za te namjene planiramo 15 miliona KM – rekao je Lalić.

Izvor: ba.ekapija.com