Banja Luka: Digitalnim alatima do efikasnijeg upravljanja organizacijom preduzeća

Razvojna agencija Republike Srpske organizovala je danas u Banjoj Luci seminar o temi ,,Dinamično upravljanje organizacijom preduzeća u kontekstu digitalne transformacije društva“ na kojem učestvuju 22 predstavnika privrednih subjekata u Srpskoj. Seminar se organizuje u okviru Evropske mreže preduzetništva.

Cilj seminara ja da učesnici steknu uvid u vještine upravljanja performansama preduzeća i zaposlenih u skladu sa zakonom i najboljim praksama korporativnog upravljanja putem dinamične funkcionalno-procesne organizacije poslova i radnih mjesta, primjenom savremenih digitalnih alata.

Ceminar obuhvata sljedeća tematska područja: Upravljanje performansama (Performance management), Razvoj strategije u kontekstu upravljanja ljudskim kapitalom,  Uspostavljanje sistema radnih odnosa u skladu sa zakonom i najboljim poslovnim praksama, Modeliranje gradivnih elemenata organizacione strukture, Uspostavljanje i održavanje Organizacije poslova i radnih mjesta, Modeliranje i uspostavljanje sistema zarada i nagrada, Integralni pristup upravljanju performansama preduzeća i Savremeni pogled na upravljanje korporativnim performansama.