Козарска Дубица: Подршка предузетницама

У општини Козарска Дубица прошле седмице потписани су трипартитни уговори измеðу Општине Козарска Дубица, USAID/INSPIRE и пет корисница које су задовољиле услове из Јавног позива за финансирање бизниса за маргинализоване групе жена.
Средства за финансирање бизниса у укупном износу од 50.000 КМ обезбјеђена су из Предузетничког фонда за жене, који је формиран удруженим средствима Општине Козарска Дубица и USAID Програма подршке заштити људских права (INSPIRE).
Програм је потписао уговоре са десет јединица локалне самоуправе у БиХ, пет у Републици Српској и пет у Федерацији БиХ, а циљ је да се заједно са јединицама локалне самоуправе креира модел који ће бити одржив и након одласка донатора, односно стварати прилике за запошљавање маргинализованих жена, омогуæити им приходе и вјеру у бољу будућност.
Извор: Општина Козарска Дубица