Kozarska Dubica: Podrška preduzetnicama

U opštini Kozarska Dubica prošle sedmice potpisani su tripartitni ugovori izmeðu Opštine Kozarska Dubica, USAID/INSPIRE i pet korisnica koje su zadovoljile uslove iz Javnog poziva za finansiranje biznisa za marginalizovane grupe žena.
Sredstva za finansiranje biznisa u ukupnom iznosu od 50.000 KM obezbjeđena su iz Preduzetničkog fonda za žene, koji je formiran udruženim sredstvima Opštine Kozarska Dubica i USAID Programa podrške zaštiti ljudskih prava (INSPIRE).
Program je potpisao ugovore sa deset jedinica lokalne samouprave u BiH, pet u Republici Srpskoj i pet u Federaciji BiH, a cilj je da se zajedno sa jedinicama lokalne samouprave kreira model koji će biti održiv i nakon odlaska donatora, odnosno stvarati prilike za zapošljavanje marginalizovanih žena, omoguæiti im prihode i vjeru u bolju budućnost.
Izvor: Opština Kozarska Dubica