Podgorica: Rezimirani dosadašnji rezultati i definisani planovi za dalji razvoj mentoring sistema podrške MSP

Predstavnici Razvojne agencije Republike Srpske učestvovali su prošle sedmice na sastanku partnerskih institucija u okviru projekta „Jačanje i proširenje mentoring usluga u MSP u zemljama Zapadnog Balkana“. Projekat podržava Japanska agencija za međunarodnu saradnju – JICA, a provodi se u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

Sastanak je održan u Podgorici a partneri su razgovarali o izazovima i postignutim rezultatima u prethodnom periodu. Takođe se razgovaralo i o planiranim aktivnostima u budućnosti.

Zahvaljujući projektu, Razvojna agencija Republike Srpske uspostavila je sistem mentoring podrške za mala i srednja preduzeća u Srpskoj. Do sada je sertifikovan 71 mentor a mentorsku podršku dobilo je 66 poslovnih subjekata.