Trebinje: U Akcelerator programu deset poslovnih ideja

Nakon prezentacije poslovnih ideja koje su prijavljene na javni poziv za učešće u Akcelerator programu, koji Razvojna agencija Republike Srpske organizuje u Trebinju, stručna komisija u sastavu: Dejan Šešlija (RARS), Daliborka Gavrilović-Kujundžić (RARS), Bojan Vučurević (Grad Trebinje), Ognjen Kapor (Opština Bileća) i Bojan Benderać (TREDEA) odabrala je deset poslovnih ideja za učešće u ovom programu.

Program je namijenjen početnicima u poslovanju  čije su poslovne ideje zasnovane na inovaciji, znanju i novim tehnologijama i koje imaju potencijal za rast na tržištu. Programom je obezbjeđena podrška koja obuhvata besplatnu obuku tokom koje učesnici dobijaju znanja i vještine potrebne za poslovni uspjeh, besplatnu savjetodavnu podršku mentora sa preduzetničkim iskustvom i znanjem iz određenih oblasti, novčane nagrade za najuspješnije poslovne ideje, podršku u pronalasku dodatnih izvora finansiranja i povezivanje sa potencijalnim partnerima u zemlji i inostranstvu.

Program se realizuje u saradnji sa  saradnji sa Gradom Trebinje, Razvojnom agencijom Grada Trebinja, Opštinom Bileća i Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske a održaće se tokom maja i juna.