Zvornik: Bolja komunikacija lokalne administracije i privrednika

U Zvorniku je juče održan “Dan otvorenih vrata” kao jedan od mehanizama komunikacije Gradske uprave sa lokalnom privredom.
Šef Odjeljenja za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju u Gradskoj upravi Zvornik Biljana Milić rekla je novinarima da na ovom događaju preduzetnici i privrednici treba da prezentuju probleme sa kojim se suočavaju u poslovanju i da im se pomogne u njihovom rješavanju.

Ona je dodala da je izneseno mišljenje da bi trebalo da postoji aktivno udruženje zanatlija i preduzetnika koje bi zastupalo njihove interese, upoznavalo ih sa obavezama i pravima i borilo se za poboljšanje statusa.

“Gradska uprava to pozdravlja, jer bi na taj način imala odgovarajućeg partnera za razgovore, ali inicijativa treba da potekne od preduzetnika”, rekla je Milićeva.

Zajednička je ocjena da je dobro što je uveden “Dan otvorenih vrata” i da je evidentno da Gradska uprava nastoji da u okviru mogućnosti pomogne preduzetnicima i kontinuirano unapređuje ambijent za njihovo poslovanje.

Ovo je drugi održani “Dan otvorenih vrata” za preduzetnike koji Gradska uprava Zvornik organizuje kvartalno.

Rezultat prethodnog jeste da je riješen konkretan problem koji se odnosio na komplikovanu proceduru izdavanja saglasnosti za muziku uživo u ugostiteljskim objektima.

“Postupili smo istog dana i skratili proceduru odnosno omogućili da se podnošenje zahtjeva i izdavanje rješenja obavlja elektronskim putem”, rekla je Milićeva.

Izvor: SRNA