Vukosavlje: Obuke za izradu biznis plana

Opština Vukosavlje obavještava kandidate koji su se prijavili na javni poziv za izražavanje interesa za revitalizaciju privrednih aktivnosti, da je nakon procjene odabrala ukupno sedamdeset dvije prijave. Svi kandidati proći će trodnevnu obuku u okviru koje će savladati vještinu izrade efikasnog biznis plana, tehnike generisanja ideja, istraživanja potreba kupaca i pretvaranja poslovne ideje u efikasan i profitabilan poslovni poduhvat, te naučiti osnove efikasnog finansijskog menadžmenta.
Po završetku obuke, Komisija za ocjenu prijava će odabrati najmanje 30 najbolje ocijenjenih biznis planova u pojedinačnoj vrijednosti do 2.500 evra za nabavku opreme i/ili sredstava. Korisnici granta imaju obavezu da sufinansiraju 10% vrijednosti odobrenih sredstava. Sve radionice biće održane u dole navedenim terminima, sa početkom u 10 sati i obavezne su za sve kandidate. U slučaju nedolaska na obuku, kandidat gubi pravo na dodjelu paketa podrške.

Opština Mjesto održavanja 1. dan obuke 2. dan obuke 3. dan obuke
ŠAMAC Opštinska sala 17.07.2017. 20.07.2017. 27.07.2017.
DOMALjEVAC-ŠAMAC Općinska sala 18.07.2017. 21.07.2017. 28.07.2017.
VUKOSAVLjE Sala Skupštine opštine 19.07.2017. 22.07.2017. 29.07.2017.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-maila gocalg@gmail.com ili putem telefona 065 627 977.
Udruženje građana „Budućnost“ Modriča u opštinama Šamac, Vukosavlje i Domaljevac-Šamac realizuje projekat „Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije – do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama“ koji finansira Evropska unija.

Izvor: Opština Vukosavlje