Banja Luka: Digitalni inovacioni hab motor razvoja i regionalnog povezivanja ekonomija

Direktor Razvojne agencije Republike Srpske Marinko Đukić prisustvovao je juče događaju nazivom ,,Digitalni inovacioni hab: Motor razvoja i regionalnog povezivanja ekonomija’’ koji je u Banjaluci organizovao Digitalni inovacioni hab IDEMO. Tom prilikom predstavljene su usluge koje pruža ovaj hab kao i aktivnosti koje su realizovane u proteklom periodu. Događaj je bio prilika i da se predstavi program „Digital Europe“ koji je od prije nekoliko dana dostupan BiH, kao i mogućnosti saradnje sa evropskim digitalnim inovacionim habovima.

DIH IDEMO je jedan od podržanih digitalnih inovacionih habova u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća/EU4DigitalSME“. Čine ga Inovacioni centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Agencija za razvoj preduzeća EDA. Projekat koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), usmjeren je na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih habova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).