Banja Luka: Iskustvo s mentoring uslugom kompanije SATWORK

Mudrost je koristiti mentoring kad ste tržišni lideri

„Dobrobiti mentoringa u kompaniji SATWORK d.o.o. Banja Luka je lako pobrojati, a korist je dugoročna i lako mjerljiva“, kažu u ovoj kompaniji. Lideri u sektoru satelitskog praćenja vozila, kontrole potrošnje goriva i srodnih usluga, navikli su i rado prihvataju inovacije pa je saradnja s mentorom iz Razvojne agencije Republike Srpske bila produktivna i efikasna.

SATWORK je od ranije su sertifikovan ISO standardima,  što je olakšalo dijagnostifikovanje područja unapređenja.

“Ipak, mnogo više od prostog prepoznavanje potreba je unaprijeđeno kroz mentoring i to u finansijama, marketingu i nabavci važne opreme koja omogućava kompaniji sa tradicijom da ostane inovativna i konkurentna po svim parametrima”, objašnjava Draženka Palić, direktorka marketinga i prodaje.

Napominje da su stalna mjerenja i unapređenja neophodna, posebno u vrijeme ekspanzije IT industrije čije su temelje i sami postavljali.

Šta je mentoring promijenio?

Konkretni rezultati su došli u vidu optimizacije u procesu fakturisanja koja je olakšala izvještavanje sektora finansija, i predstavlja dodatni alat i smjernicu za prodaju.

I marketing sektor je odlično iskoristio mentoring tokom kojeg je Landing page web stranice kompanije značajno unaprijeđen sadržajem, strukturom i izgledom, a time je poboljšana pristupačnost stranici i informacijama. Kreirane su i brošure u dva formata, sa fotografijama i dizajnom visokog kvaliteta, koje obogaćuju sadržaj sajamskim nastupima kompanije ali i olakšavaju posao prodaji.

Apliciranje za projekte, grantove i slične aktivnosti nisu bile strane SATWORK-u ni ranije ali je tokom mentoringa ova aktivnost donijela izuzetne rezultate. Konkretan rezultat je investicija u servere koju su kroz projekat uspjeli da dobiju.

”Mentoring je omogućio da sagledamo širu sliku, ubrzamo procese uvođenja neophodnih unapređenja, osiguramo dodatna sredstva iz nekih projekata i da lakše upravljamo ogromnim količinama podataka koji nam pristižu svake sekunde,” kaže Draženka Palić nagalašavjući da je posebno važna  korist za kompaniju činjenica da posluje na, zasad, pet tržišta a sva unapređenja primijenjena su kroz cijeli sistem SATWORK-a.

Mentoring podrška je važna u svim fazama razvoja firme. Uvijek postoji prostor za unapređenja a uvijek postoji i potreba da se ide ukorak, ako ne i korak ispred vremena i trendova.

”Vrijednost mentoringa nije samo u onom što se uradi u toj fazi dok je mentor u preduzeću, nego i u činjenici da znate da radite dobru stvar za firmu, za ljude i za procese u firmi. Znate da postoji sistem kakav je mentoring koji vas vodi kroz proces i da taj proces treba da se ponavlja da bi vrijedne kompanije zadržale i uvećale vrijednost,” zaključuje Draženka Palić.

Mentoring sistem podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Republici Srpskoj uspostavila je Razvojna agencija Republike Srpske uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju  – JICA.